3 листопада 2021 р. Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики був направлений на розгляд Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №6244 від 01.11.2021 р. (далі – «Законопроект №6244») за поданням Кабінету Міністрів України, яким передбачаються зміни для підприємств, що ведуть облік на МСФЗ.


Зокрема, Законопроектом № 6244 передбачається внесення наступних змін:

 • Включено до переліку підприємств, які зобов’язані застосовувати МСФЗ, наступні підприємства:
 1. Материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес;
 2. Материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств.

Відтак, Законопроектом вводиться нове поняття «групи», які поділяються на великі, середі та малі (див. таблицю нижче).

Показник річної консолідованої фінансової звітності*

Група

Велика

Середня

Мала

Балансова вартість активів

Понад 20 млн євро

До 20 млн. євро включно

До 4 млн євро включно

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Понад 40 млн євро

До 40 млн євро включно

До 8 млн євро включно

Середня кількість працівників

Понад 250 осіб

До 250 осіб включно

До 50 осіб включно

* При умові відповідності річної консолідованої фінансової звітності на дату складання річної консолідованої фінансової звітності щонайменше двом із таких показників

Перерахунок гривні в євро здійснюється за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют (середній за період)

 • Малі та середні групи (крім груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес) звільняються від подання консолідованої фінансової звітності та консолідованого звіту про управління.
  Материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств будуть зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом оприлюднювати повний пакет річної консолідованої МСФЗ звітності разом з аудиторським звітом, консолідованим звітом про управління, консолідованим звітом про платежі на користь держави на вебсайті або вебсторінці компанії.

  Материнські підприємства, які є одночасно дочірніми підприємствами та відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів не подають консолідовану фінансову звітність, зобов'язані оприлюднити на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі) річну консолідовану фінансову звітність свого материнського підприємства разом з аудиторським звітом та консолідованим звітом про управління не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом.

 • Розширено коло підприємств, які будуть зобов’язані звітуватись в електронному форматі iXBRL.
  Відповідно до пропонованих змін, подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність складену за МСФЗ на основі таксономії звітності будуть зобов’язані не лише компанії, які перейшли на ведення обліку за МСФЗ відповідно до вимог законодавства, а й компанії, які таке рішення прийняли добровільно.
 • Встановлений строк для зберігання фінансової звітності на вебсайті підприємства. Законопроектом передбачено, що річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність (у повному обсязі разом зі звітами аудиторів) повинна зберігатись на вебсайті підприємства не менше 6 років.

Окремо слід відзначити, що Законопроектом пропонується закріпити в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наявність електронного підпису чи електронної печатки на електронному документі, як обов’язкових реквізитів електронного документу.

Зміни та остаточна редакція Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наберуть чинності після їхнього прийняття Верховною Радою України.

Маєте питання? Надішліть їх на нашу електронну адресу aas@kpmg.ua.
Будемо раді вам допомогти!