Питання, яке хвилює бізнес від початку року, врешті стало зрозумілим. XBRL - це нова законодавча вимога для всіх компаній, незалежно від того, чи застосовують вони МСФЗ добровільно, чи за вимогами законодавства.

Чому це так? Пропонуємо оглянути три основні документи від регуляторів.

По-перше, інформаційний лист Міністерства фінансів, що доступний за посиланням, зазначає, що окрема та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності без прив’язки до того, чи застосовує суб’єкт господарювання МСФЗ добровільно чи на вимогу закону.

По-друге, інформаційне повідомлення на сайті Системи фінансової звітності, що доступне за посиланням, наголошує, що підприємства, які самостійно визначили доцільність застосування МСФЗ для складання фінансової звітності, зобов’язані складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі.

Та врешті, звіт за результатами проведення публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності», що доступний за посиланням, підсумовує, що пропозиція щодо не застосування вимоги до подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі у разі добровільного застосування підприємством МСФЗ не може бути враховано.

Наразі, Міністерством фінансів України розроблений проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що доступний за посиланням, та яким передбачається складання і подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі для всіх підприємств, що застосовують МСФЗ для ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

Таким чином, з огляду на існуючі повідомлення від регуляторів, наразі можна зробити висновок, що подання звітності в електронному форматі iXBRL є обов’язковою вимогою не лише для компаній, що застосовують МСФЗ у відповідності до вимог законодавства України, але і для компаній, що перейшли на МСФЗ добровільно.

Окремо зауважимо, що, хоча може існувати думка, що штрафів за  некоректний формат подання річної звітності за 2020 рік та квартальної звітності за 2021 рік наразі не передбачено, Таксономія UA XBRL МСФЗ в перспективі буде єдиним уніфікованим форматом, в якому звітність подаватиметься суб`єктами господарювання в усі інстанції, а отже, санкції за неподання фінансової звітності в форматі iXBRL незабаром можуть бути формалізовані.

Отже, як бачимо, Таксономія XBRL - це нова реальність для всіх, хто веде облік та складає звітність за МСФЗ.

Чекати вже не можна! Варто підкорювати!

Маєте питання? Надішліть їх на нашу електронну адресу AAS@kpmg.ua. Будемо раді вам допомогти!

Чим ми можемо вам допомогти?

Ми проаналізуємо наявну фінансову інформацію та допоможемо:

  • співставити аналітичні рахунки та статті фінансової звітності, підготовленої за МСФЗ, з Таксономією UA XBRL МСФЗ з урахуванням специфіки підприємства
  • розробити план рахунків обліку у відповідності з Таксономією UA XBRL МСФЗ

Ми надамо технічну підтримку з підготовки фінансової звітності у форматі Таксономії UA XBRL МСФЗ:

  • підготуємо примітки до фінансової звітності з урахуванням вимог Таксономії UA XBRL МСФЗ у форматі MS Word / MS Excel для подальшої конвертації у формат XBRL
  • здійснимо супровід конвертації фінансової звітності, складеної за МСФЗ, у формат Таксономії UA XBRL МСФЗ із застосуванням інструментів, наявних у підприємства або у Системі Фінансової Звітності
  • проведемо валідацію готової фінансової звітності, складеної за МСФЗ у форматі Таксономії UA XBRL МСФЗ, із застосуванням інструментів, наявних у підприємства або у Системі Фінансової Звітності
  • розробимо технічні завдання для автоматизації процесу вигрузки інформації з облікових систем для подальшої конвертації звітності в формат XBRL

Послуга надається у разі відсутності конфлікту інтересів. Послуги не надаються аудиторським клієнтам KPMG, включаючи аудиторських клієнтів фірм-членів мережі KPMG International.