Суть послуги

Послуга передбачає надання консультаційних послуг стосовно тлумачення окремих МСФЗ та їх коректного застосування для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за МСФЗ.

Деталі

  • Аналіз проблемних облікових питань та надання консультацій із застосування окремих МСФЗ з урахуваннях галузевої специфіки компанії, надання коментарів щодо коректного відображення тієї чи іншої операції за МСФЗ (у т.ч. рекомендації щодо застосування нових стандартів – МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», МСФЗ 16 «Оренда» тощо). 
  • Методологічна допомога в підготовці методик та моделей розрахунків за МСФЗ. 
  • Для цілей застосування МСФЗ 16 «Оренда» – аналіз бази договорів оренди, розробка і заповнення персоніфікованого шаблону розрахунку активів з права користування та орендних зобов’язань. 
  • Приведення облікових політик у відповідність до вимог МСФЗ та аналіз податкових наслідків застосування нових стандартів. 
  • Проведення корпоративних тренінгів з питань застосування МСФЗ. 

Переваги та можливості

  • Компанія отримає якісну та професійну допомогу з питань застосування МСФЗ, вирішить для себе складні та суперечливі питання щодо відображення операцій в обліку та фінансової звітності та зможе прийняти вірні управлінські рішення. 
  • Компанія дізнається, яким чином МСФЗ та їх інтерпретації впливають на її фінансову звітність. 
  • Компанія отримає експертну думку з питань МСФЗ та посилить свої позиції в процесі проходження аудиту.

Наші послуги

Команда фахівців KPMG надає цільову допомогу з питань МСФЗ методології бухгалтерського обліку та звітності для бізнесу на різних етапах розвитку.