Суть послуги

Комплексна допомога передбачає повний спектр консультаційних послуг для повноцінного супроводу компанії при переході на МСФЗ та підготовці фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ.

Деталі

  • Етап 1: Діагностика – поглиблений детальний аналіз поточної ситуації стосовно готовності обліку та звітності компанії до переходу на МСФЗ та виявлення основних проблемних питань (включаючи аналіз первинних документів). 
  • Етап 2: Методологія та трансформація – надання методологічної підтримки для побудови моделей і алгоритмів розрахунків МСФЗ коригувань та заповнення трансформаційних таблиць переходу фінансової звітності від П(С)БО до МСФЗ. 
  • Етап 3: Підготовка проєкту фінансової звітності за МСФЗ – підготовка комплекту фінансової звітності разом з примітками для проміжної та/або річної фінансової звітності. 
  • Етап 4: Облікова політика – підготовка проєкту облікової політики відповідно до вимог МСФЗ з урахуванням податкових та регуляторних вимог та специфіки господарських операцій компанії. 
  • За бажанням компанії можуть бути додатково проаналізовані та визначені потенційні податкові наслідки та ризики, пов’язані з переходом компанії на МСФЗ.

Переваги та можливості

  • Компанія отримує комплексний та якісний перехід на МСФЗ «під ключ».
  • Фінансова звітність, підготовлена з урахуванням всіх вимог МСФЗ, зведе до мінімуму ризик коригувань в наступних звітних періодах.
  • Компанія зможе перейняти МСФЗ досвід від фахівців KPMG. 
  • Послуга є гнучкою та передбачає придбання одного або кількох окремих етапів або їх комбінування. 
  • Cупровід фахівців KPMG допоможе легше пройти процес обов’язкового аудиту річної фінансової звітності.

Наші послуги