Суть послуги

Послуга передбачає методологічну та технічну допомогу компанії при автоматизації процесу складання фінансової звітності за МСФЗ.

Деталі

 • Аналіз і порівняння методології ведення бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, застосовуваної компанією і виявлення різниць між ними, формування пропозицій щодо уніфікації та зближення підходів.
 • Gap-аналіз налаштувань поточних облікових систем компанії і формування пропозицій щодо бізнес вимог до системи підготовки МСФЗ звітності. 
 • Розробка функціональних вимог до ІТ системи та встановлення технічних завдань для розробника.
 • Формування пропозицій щодо цільової IT-архітектури та розробка методології трансформації звітності для МСФЗ для цілей автоматизації.
 • Методологічний супровід впровадження та здійснення внутрішнього тестування. 
 • Аналіз внутрішніх процесів в компанії, пов’язаних із складанням фінансової звітності в розрізі розподілу ролей, функцій та документообігу та надання рекомендацій з оптимізації та стандартизації процесів, процедур, контролів. 
 • Аналіз організаційної структури МСФЗ відділу та розподілу обов’язків та надання рекомендацій щодо їх оптимізації.

Переваги та можливості

 • Компанія застосовуватиме максимально уніфіковані облікові принципи за бухгалтерським, управлінським та податковим напрямками. 
 • Компанія використовуватиме всі можливості стандартного фунціонала своїх ІТ систем. 
 • Компанія отримає єдину методологічну модель МСФЗ обліку з урахуванням можливостей типової функціональності. 
 • Компанія прикладатиме мінімальні зусилля для закриття звітних періодів та зможе дотримуватись жорстко лімітованих строків подання фінансової звітності регулятору. 
 • Компанія швидко прийматиме ефективні управлінські рішення на основі якісної, своєчасної та коректної фінансової інформації.

Наші послуги

Команда фахівців KPMG надає цільову допомогу з питань МСФЗ методології бухгалтерського обліку та звітності для бізнесу на різних етапах розвитку.