Щоб бути успішними на українському і міжнародному ринку, компаніям необхідно постійно знаходити способи робити більше з меншими витратами, адаптуватися до мінливих умов, впроваджувати інновації та підвищувати стійкість бізнесу. KPMG допомагає підвищити ефективність діяльності та впровадити якісні зміни у галузі організаційної структури, бізнес-процесів, технологій, географії діяльності та аутсорсингу.

Працюючи разом з клієнтами, ми визначаємо ключові фактори успіху й основні джерела витрат у компанії. Ми допомагаємо впровадити ефективні операційні моделі, поліпшити співвідношення ціна-якість при аутсорсингу, провести реінжиніринг процесів і підвищити культуру виробництва – і в результаті досягти істотного скорочення витрат.

Ми працюємо з усіма індустріями, поєднуючи функціональний підхід з практичним досвідом роботи у кожній конкретній галузі. Унікальний досвід нашої команди дозволяє перевищити очікування клієнтів – оцінюючи перспективи розвитку компанії і прогнозуючи обсяги досяжною економії, ми не тільки аналізуємо бізнес своїх клієнтів, але також використовуємо особистий досвід кожного члена команди, знання індустрії та ринкових тенденцій.

Трансформація операційної моделі

Використовуючи унікальну методологію KPMG, ми допомагаємо клієнтам визначити, спроектувати та впровадити операційну модель, яка задовольняє потреби компанії та дозволяє скоординувати операційну діяльність зі стратегією. Під час реалізації проектів ми застосовуємо референтну модель KPMG, що об'єднує кращі практики у різних галузях з використанням сучасних технологій.

Ми представляємо спектр послуг з оптимізації операційної моделі:

 • трансформація операційної системи управління;
 • реінжиніринг бізнес-процесів;
 • дизайн і оптимізація організаційної структури;
 • визначення бізнес-потреб і програми автоматизації;
 • вдосконалення системи КПЕ.

Проект по трансформації операційної моделі може охоплювати як всю компанію, так і окремі функції або дивізіони.

Оптимізація витрат

Управління витратами дозволяє визначити основні чинники формування та зростання витрат компанії, посилити контроль за ключовими процесами та створити ефективну виробничу систему.

Ми допомагаємо нашим клієнтам підвищити вартість бізнесу, скоротивши операційні витрати і підвищивши продуктивність праці.

У сфері оптимізації витрат KPMG надає наступні послуги:

 • підвищення продуктивності праці;
 • підвищення ефективності використання виробничих потужностей;
 • оптимізація організаційної структури;
 • передача функцій на аутсорсинг, централізація та релокація;
 • реінжиніринг бізнес-процесів;
 • нормування та впровадження системи KPI;
 • оптимізація витрат на матеріали, що закуповуються.

Загальні центри обслуговування

Працюючи в партнерстві з керівництвом компаній, KPMG домагається підвищення ефективності допоміжних функцій, формування «сервісної культури» щодо внутрішніх клієнтів і скорочення витрат на back-офіс. Ми допомагаємо впровадити операційну модель загального центру обслуговування, що відповідає бізнес-моделі та стратегічним цілям компанії.

Ми допомагаємо клієнтам створювати спільні центри обслуговування і керувати ними на кожній стадії розвитку:

 • розробка концепції ЗЦО;
 • дизайн операційної моделі;
 • впровадження та переклад бізнес-одиниць на обслуговування у ЗЦО;
 • оптимізація існуючих центрів обслуговування;
 • розширення функціоналу ЗЦО і вихід на нові географічні ринки.

Аутсорсінг бізнес-процесів

Сьогодні аутсорсинг бізнес-процесів може стати серйозною конкурентною перевагою. Він дозволяє скоротити витрати, отримати доступ до висококваліфікованих кадрів і передових технологій, сфокусуватися на основних бізнес-процесах компанії. KPMG надає підтримку компаніям на кожній стадії і на будь-якому функціональному рівні аутсорсингу.

Ми допомагаємо клієнтам у наступних сферах:

 • визначення стратегії аутсорсингу;
 • створення операційної моделі аутсорсингу, включаючи визначення функцій і процесів, що передаються на аутсорсинг, розробку моделі управління контрактом, моделі ціноутворення і системи SLA / KPI;
 • допомога у підготовці контракту аутсорсингу;
 • підтримка процесу переговорів з метою досягнення балансу між якістю і вартістю послуг, що надаються постачальником;
 • підтримка передачі процесів на аутсорсинг для досягнення та забезпечення високої якості послуг у довгостроковій перспективі.

Підвищення надійності виробничих ліній

Комплексний підхід KPMG включає впровадження методик бережливого виробництва (Lean Six Sigma) і вдосконалення виробничої системи. Ми допомагаємо значно підвищити ефективність виробництва та досягти стійких результатів за рахунок впровадження культури постійних поліпшень і вибудовування ефективних виробничих процесів.

Великий досвід нашої команди у цій галузі дозволяє:

 • вибудувати систему з обслуговування обладнання та знизити витрати;
 • впровадити «вбудоване якість» для підвищення якості продукції та мінімізації браку;
 • трансформувати виробничу культуру та здійснити перехід із реактивної культури на попереджувальну;
 • підвищити роль автономних команд і забезпечити недопущення виникнення поломок, завдяки ранній інспекції.

Управління інвестиціями

Ми допомагаємо компаніям удосконалювати процеси управління інвестиціями. Запорука успіху – у прозорості й ясності прийняття інвестиційних рішень, контролі за інвестиційними проектами і своєчасному пост-аналізі.

У даній сфері KPMG надає наступні послуги:

 • вдосконалення процесів планування інвестиційної діяльності та виконання інвестиційних проектів;
 • розробка інвестиційної політики, у тому числі систем класифікацій інвестиційних проектів і критеріїв ранжирування і відбору проектів в інвестиційну програму;
 • побудова системи контролю виконання проектів: показники контролю ходу проектів, методика їх обліку та формування, звітність по проектах.

Ми готові допомогти компаніям у побудові та веденні проектного офісу для комплексних проектів з трансформації бізнесу.

Наші дослідження

Сторінки, пов’язані зі стратегічним консалтингом