KPMG надає послуги з побудови систем управління сталим розвитком, розроблення стратегій сталого розвитку, удосконалення методів взаємодії із зацікавленими сторонами та розвитку місцевих спільнот.

Компанії стикаються зі змінами, що відбуваються в економічній, екологічній та соціальній сферах, які можуть стати джерелом як нових ризиків, так і нових можливостей. Як правило, компанії обмежуються разовою реакцією на ці зміни та не розробляють довгострокову стратегію.

Наявність стратегії та системи управління сталим розвитком дозволяє компаніям встановити пріоритети організації, на регулярній основі оцінювати та вдосконалювати свою діяльність з управління нефінансовими ризиками та готувати звітність, що веде до зниження витрат, підвищення операційної ефективності та покращення взаємодії з ключовими зацікавленими сторонами.

Розробка стратегії сталого розвитку включає такі етапи:

  • Аналіз соціальних, екологічних та економічних аспектів поточного впливу компанії
  • Прогнозування економічних, соціально-демографічних та екологічних трендів
  • Ідентифікація ризиків та можливостей
  • Розробка заходів щодо управління впливами компанії, зниження ризиків та реалізації можливостей.

KPMG готова сприяти розробці та впровадженню ефективної системи управління сталим розвитком, у тому числі надати такі послуги:

  • оцінка рівня зрілості системи керування сталим розвитком
  • розробка бізнес-процесів та проєктів корпоративних документів, необхідних для ефективного функціонування системи управління сталим розвитком;
  • розробка KPI та системи подання звітності.

Останні публікації та дослідження