KPMG є провідною фірмою  у галузі професійного управління ризиками та надання інших консультаційних послуг у фінансовій сфері. У KPMG в Україні працює команда висококваліфікованих фахівців у галузі управління ризиками з передовим досвідом реалізації проектів, у тому числі в країнах Європи та Америки. Використання сучасних підходів, глибоке розуміння локальних ринків і знання вимог регулюючих органів дозволяють консультантам KPMG успішно допомагати клієнтам в управлінні фінансовими ризиками.

Останнім часом у всьому світі на перший план виходить проблема ефективного управління ризиками. Очевидно, що в умовах ринкової нестабільності компаніям фінансового сектора необхідна система ризик-менеджменту, що забезпечує захист бізнесу, його динамічний розвиток і збільшення інвестиційної привабливості. 

Консультанти KPMG в Україні використовують свій багатий міжнародний досвід і глибоке знання фінансової системи для вирішення складних завдань побудови і оптимізації процесів управління фінансовими ризиками.

Наші послуги

Ми надаємо широкий спектр консультаційних послуг з урахуванням індивідуальних потреб клієнтів, у тому числі:

 • Рішення в галузі управління ризиками для банків, страхових компаній, інвестиційних компаній, корпоративних казначейств та інших учасників фінансового ринку
 • Забезпечення відповідності поточним та очікуваним регулятивним вимогам і стандартам, включаючи МСФЗ 9, вимоги НБУ, Базель II/III та ін.
 • Розробка та валідація моделей оцінки кредитного (PD, LGD, EAD, CVaR), ринкового, операційного та інших ризиків у відповідності з найкращими світовими практиками
 • Розробка моделей кредитного рейтингу та оцінки позичальників як юридичних, так і фізичних осіб
 • Управлінська звітність та аналітичні дані щодо фінансового ризику: підтримка сховища даних (Data Warehousing) та розробка рішень з бізнес-аналітики (Business Intelligence)
 • Розробка та оптимізація підходів до управління економічним капіталом, включаючи оцінку/агрегацію ризиків, ціноутворення з урахуванням ризику, оцінку ефективності з урахуванням ризику, розподіл капіталу, RAROC
 • Розробка та документування внутрішніх процедур оцінки достатності капіталу та ліквідності (ICAAP, ILAAP)
 • Оптимізація управління активами і пасивами та роботи казначейства, включаючи оптимізацію балансу, впровадження концепції трансфертного ціноутворення, підходи до управління ризиком ліквідності, процентним ризиком банківської книги (IRRBB)
 • Розробка планів відновлення діяльності та планів управління ліквідністю в умовах кризи
 • Аналіз кредитного портфеля і підготовка практичних рекомендацій з управління кредитним портфелем
 • Аналіз і розробка стратегій, політик, процедур та методик з управління всіма видами ризиків
 • Бенчмаркінг і проведення тренінгів