Інтегровані системи бюджетування, управлінської звітності та управління результативністю

Щоб приймати ефективні бізнес-рішення, необхідно враховувати ключові фактори розвитку компанії. KPMG допомагає визначити їх, вибудовуючи ефективні системи фінансового планування і управління результативністю.

Працюючи в тісній співпраці з топ-менеджментом своїх клієнтів, команда KPMG допомагає компаніям зв'язати системи бюджетування, управлінської звітності та управління результативністю зі стратегічними цілями підприємства:

 • створити комплексну систему з управління результативністю, розробити систему КПЕ в відповідності зі стратегічними цілями;
 • визначити і оцінити слабкі місця в системах бюджетування, прогнозування та управлінської звітності, підготувати рекомендації щодо зміни процесів, вибудувати відповідну оргструктуру і впровадити інновації, а також створити детальний план трансформації;
 • розвинути цільову методологію планування та звітності і підготувати методологічну базу для впровадження необхідних ІТ-рішень.

 

Облік і управління витратами

Складні економічні умови останніх років вплинули на бізнес більшості компаній. Запорука успіху сьогодні - чітке розуміння собівартості і рентабельності продуктів, клієнтів і видів діяльності.

Щоб оперативно реагувати на мінливі умови і адекватно оцінювати фінансові наслідки, менеджменту необхідний доступ до точної інформації щодо ключових кост-драйверів. Крім того, компаніям потрібна надійна, об'єктивна база для бенчмаркінгу - відправна точка в процесі оптимізації витрат.

На основі аналізу витрат створюється комплексна база даних, яка може виступати в якості основи для:

 • розуміння і визначення структури собівартості та рентабельності послуг, ринків і клієнтів;
 • прийняття стратегічних рішень і передачі процесів на аутсорсинг;
 • підвищення ефективності бізнес-процесів;
 • проведення порівняльного аналізу;
 • вимірювання ефективності.

Поєднуючи практичний досвід і методологічні знання, професіонали KPMG допомагають клієнтам створити систему, методологію і модель управління витратами, а також підвищити ефективність процесу управління витратами.

У даній області ми надаємо наступні послуги:

 • оцінка відповідності методології обліку витрат стратегії компанії;
 • надання рекомендацій в області обліку витрат, зміни методології та створення детального плану трансформації;
 • розробка цільової моделі алокації витрат і вартісної моделі, а також впровадження необхідних ІТ-рішень.