Команда KPMG готова посприяти вашому бізнесу у вирішенні комплексних завдань у сфері управління фінансами, ризиками та казначейством. Ми готові допомогти як у вирішенні поточних задач, так і в питаннях виявлення потенційних напрямків розвитку.

Наша команда може провести діагностику поточного рівня зрілості функцій і дати експертний висновок з рекомендаціями щодо їхньої оптимізації.

Ми працюємо з усіма компаніями незалежно від їхнбого розміру і складності господарських операцій.

Ми пропонуємо рішення за такими ключовими напрямами:

  • Управління казначейством
  • Управління оборотним капіталом
  • Управління корпоративними фінансовими ризиками 

Управління казначейством

Основною метою управління казначейськими функціями є забезпечення оптимального рівня ліквідності при мінімальних витратах і допустимому рівні ризику для досягнення компанією своїх стратегічних цілей. Грамотна побудова корпоративної системи управління казначейством дозволить вам найбільш раціонально використовувати наявні ресурси, мінімізувати поточні витрати і уникнути кризових ситуацій у майбутньому.

У рамках оптимізації корпоративної системи управління казначейством наша команда пропонує послуги з трансформації ключових казначейських функцій, включаючи, але не обмежуючись, наступними напрямками: управління платежами, взаємодія з банками, розміщення вільних грошових коштів, залучення позикового фінансування, збір грошової позиції,  фінансування всередині групи, планування і прогнозування та інші.

Наша команда пропонує вам експертну підтримку у вирішенні наступних завдань:

  • управління готівковими коштами та ліквідністю;
  • взаємодія з банками та корпоративний дилінг;
  • фінансове планування і прогнозування грошових потоків.

Управління оборотним капіталом

Ключовим завданням процесу управління оборотним капіталом є визначення та підтримання необхідного рівня робочого капіталу для забезпечення операційної діяльності компанії та її платоспроможності в короткостроковому періоді. Ефективне управління оборотним капіталом є необхідним чинником для успішного розвитку компанії.

У рамках надання послуг з управління оборотним капіталом наша команда допоможе вам у вирішенні цілого ряду питань, включаючи, але не обмежуючись, наступними питаннями: знаходження оптимальної структури оборотних активів, управління дебіторською заборгованістю, запасами та іншими елементами оборотних активів, визначення максимально можливого рівня короткострокових інвестицій, управління короткостроковими джерелами фінансування та ін.

Управління корпоративними фінансовими ризиками

Цілями корпоративної функції управління ризиками є забезпечення досягнення стратегічних цілей компанії, підвищення стабільності фінансового становища і поліпшення репутації за допомогою максимально зменшеної можливості виникнення ризиків і величини наслідків їхньої реалізації. Ефективне інтегроване управління ризиками дозволить компанії підвищити передбачуваність операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

У рамках надання послуг з оптимізації функції управління ризиками наша команда допоможе вашій компанії провести діагностику і бенчмаркінг функцій управління ризиками, ідентифікувати, оцінити і розробити заходи щодо мінімізації ризиків, розробити нову і оновити поточну методологічну та регламентну базу, розробити кількісні інструменти оцінки ризиків та ефектів від заходів щодо мінімізації ризиків, інтегрувати функції управління ризиками в основні бізнес-процеси компанії.