Знайте, з чим і з ким ви працюєте

Для збору інформації ми використовуємо широкий спектр джерел, щоб надати вам інформацію про потенційних ділових партнерів, організації та співробітників.

Ми об'єднуємо досвід глобальних команд і ресурсів з поглибленими знаннями місцевої специфіки для загального і детального аналізу сформованих ринків і тих, що розвиваються.

Послуги з корпоративної розвідки

Дослідження ринкової кон’юнктури

Ми надаємо об’єктивні та достовірні дані про конкретний ринок, які ґрунтуються на офіційній інформації, отриманій із загальнодоступних джерел, експертних висновків та внутрішньої бази даних KPMG, щоб допомогти у виході на незнайомі ринки.

Оцінка доброчесності (Integrity Due Diligence)*

 Ми проводимо всебічну та персоналізовану перевірку (due diligence) контрагента з метою вивчення нових бізнес-відносин.

Відстеження активів та судовий супровід

Ми використовуємо надійні джерела для пошуку боржника та його активів, включаючи активи, що знаходяться за кордоном. Ми допомагаємо нашим клієнтам у розробці оптимального підходу до стягнення боргу та надаємо їм підтримку під час комплаєнс-перевірок. 

*Оцінка доброчесності (Integrity Due Diligence)

Ми здійснюємо оцінку доброчесності контрагентів на основі аналізу ризиків з метою підтримки програм наших клієнтів, спрямованих на забезпечення комплаєнс з боку третіх сторін, та захисту клієнтів від порушень законодавства, фінансових збитків і шкоди, що завдається репутації.

Оцінка доброчесності дозволяє виявляти і знижувати репутаційні та регуляторні ризики, пов'язані з бізнес-партнерами (включаючи санкції, впливових політичних осіб, ризики, пов'язані з хабарництвом, законами про корупцію та протидію відмиванню коштів, з фінансовою злочинністю, неетичною діловою поведінкою тощо), які, скоріш за все, не будуть виявлені за допомогою інших due diligence процедур.

Ми досліджуємо репутацію та історію діяльності бізнесу, зв’язки з представниками уряду, фінансовий стан, репутацію фізичних та юридичних осіб. Команда фахівців KPMG форензік забезпечує ретельну перевірку загальнодоступних джерел, глибокий аналіз висновків експертів ринку та чітку презентацію результатів, включаючи візуалізацію взаємозв’язків між суб’єктами господарювання та класифікацію факторів ризику.

Ми пропонуємо такі послуги з Оцінки доброчесності (Integrity Due Diligence):

  • Комплексний аналіз третіх сторін, що включає повномасштабне дослідження компрометуючих матеріалів у засобах масової інформації із залученням мультиюрисдикційних відкритих джерел та проведенням опитування експертів ринку щодо бізнес-партнерів, яким притаманний високий ризик. 

  • Перевірка доброчесності клієнта (Know Your Client) та попередня перевірка постачальників, що охоплює загальну перевірку історії діяльності та репутації бізнес-партнерів, дистриб’юторів, агентів, субпідрядників, клієнтів, постачальників послуг та інших осіб, яким притаманний середній і низький ризик, на предмет репутаційних ризиків та ризиків доброчесності. 

  • Комплаєнс due diligence та перевірка дотримання антикорупційного законодавства і законодавства щодо протидії хабарництву (ABC Due Diligence) спрямовані на цільовий аналіз дотримання контрагентом вимог Закону США про корупцію за кордоном (FCPA), Закону Великої Британії про протидію хабарництву (UKBA) та інших національних законів щодо протидії хабарництву, а також дотримання вимог Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та іншого санкційного контролю.  

  • Перевірка дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (AML Due Diligence), зосереджена на попередньому аналізі історії діяльності, списку санкцій та потенційно неблагополучних клієнтів, на перевірці документації на відповідність вимогам місцевого та міжнародного законодавства щодо протидії відмиванню коштів.

  • Перевірка ланцюжка поставок (Supply Chain Due Diligence) спрямована на виявлення, оцінку, зниження і моніторинг регуляторних та репутаційних ризиків, що виникають у зв’язку з відносинами з третіми сторонами упродовж всього ланцюжка поставок, з урахуванням конкретних проблем клієнта. 

  • Перевірка транзакцій та угод злиття та поглинання (M&A), що забезпечує дослідження на рівні ринку чи країни та аналіз контрагентів і ключових зацікавлених сторін, що не входять до стандартизованого контрольного списку due diligence.

  • Попередня перевірка потенційних кандидатів на посади, що охоплює збір та перевірку детальної інформації про кандидата, виявлення комплаєнс-ризиків, включаючи потенційний конфлікт інтересів, та підготовку стислого висновку, який відповідає потребам клієнта. 

Останні дослідження: