В умовах, коли все більшого значення надається точній та прозорій фінансовій звітності, відповідності вимогам регулюючих органів, створенню потужної внутрішньої основи для зростання фінансового добробуту компанії, керівники компаній як ніколи сповнені рішучості максимально вдосконалити існуючу систему внутрішнього контролю, управління ризиками та отримати максимальну віддачу від функції внутрішнього аудиту.

Фахівці групи KPMG з внутрішнього аудиту, управління ризиками і комплаєнс (дотримання нормативних вимог) допомагають компаніям клієнтів зосередити увагу і зусилля на вивченні та мінімізації ризиків, притаманних чинним бізнес-процесам.

KPMG надає доступ до вже зарекомендованих на практиці методологій та інструментів, покликаних забезпечити розробку і впровадження ефективних і дієвих засобів контролю, оскільки повноцінна система контролю необхідна для досягнення поставлених цілей і управління ризиками організації.

Наші послуги

Фахівці групи KPMG надають повний спектр послуг з впровадження, оцінки та оптимізації ключових бізнес-процесів і системи внутрішніх контролів відповідно до найкращих світових практик, а також щодо поліпшення взаємодії між ключовими функціями компанії.