• 1000

Współczesne otoczenie gospodarcze charakteryzuje się niespotykaną wcześniej szybkością innowacji i zmian modeli biznesowych, oraz niezwykłą złożonością wzajemnych relacji i powiązań wielu podmiotów.

Trendy te w połączeniu z globalizacją gospodarki, ze wzrostem niestabilności geopolitycznej,  nieprzewidywalnością cykli ekonomicznych, zmianami w środowisku regulacyjnym oraz pojawiającymi się zupełnie nowymi obszarami ryzyka powodują, że podejmowanie trafnych decyzji biznesowych jest coraz trudniejsze.

W obliczu złożonej sytuacji rynkowej eksperci z działu Consultingu KPMG pomagają swoim Klientom podejmować jak najlepsze decyzje adresujące zarówno dzisiejsze problemy biznesowe, jak i wyzwania w funkcjonowaniu na rynku w przyszłości.

Jesteśmy doradcą zarówno ponadnarodowych organizacji, międzynarodowych korporacji, jak i przedsiębiorców lokalnych, start-upów, oraz administracji publicznej. Klienci zaufali nam nie tylko ze względu na doświadczony zespół, wiedzę sektorową i kompetencje techniczne, ale również ze względu na praktyczne podejście i umiejętność skutecznego rozwiązywania złożonych problemów biznesowych.

Jak możemy pomóc?

Publikacje i webinaria

Wiedza

Raporty, badania i analizy rynkowe KPMG w Polsce i na świecie ukazujące różne wyzwania przed którymi stają przedsiębiorstwa oraz strategie i modele biznesowe pozwalające na nie odpowiedzieć.