Rask omstilling og tilpasning er avgjørende

Supply Chain har aldri hatt større betydning for konkurransekraft enn i dag. Vi har undersøkt hvilke tanker Supply Chain-ledere har om fremtiden og gir deg våre prediksjoner rundt hva som vil være de viktigste responsene i tiden som kommer.

Supply Chain er et av fagområdene i størst endring og som har høyest prioritet hos ledere i dag. Det er en naturlig utvikling av det betydelig mer krevende makrobildet, den teknologiske utviklingen og styrkede krav til ESG.

For å unngå at kortsiktige utfordringer dominerer diskusjonene på ledernivå, må vi sette primærfokus på å bygge opp evner og kompetanser som ruster oss for fremtiden og ivaretar et langsiktig perspektiv. Det gjør vi ved å lære av nylige kriser og utfordringer samtidig som vi forbereder oss på å håndtere ukjente fremtidige disrupsjoner gjennom langsiktig, strategisk tenkning.

Grepene som må tas innebærer å bygge ende-til-ende-visibilitet og akselerere det digitale fundamentet i organisasjonen. Det gjør vi ved å:

  • etablere helhetlige kundeopplevelser gjennom tettere samarbeid i verdikjeden
  • utvikle strategier for rask automatisering av manuelle aktiviteter
  • akselerere datahåndteringskapasiteter og klargjøre virksomheten for kunstig intelligens
  • kalibrere initiativer innen teknologi for å sikre full realisering av investeringer
  • utvikle veikart for implementering av både modne og fremvoksende teknologiløsninger
  • tilrettelegge for kontinuerlig overvåking i forsyningskjeden gjennom utvikling av risikostyringsfunksjonen

Det handler om å ruste forsyningskjeden for fremtiden og å utnytte mulighetene til å skape varige konkurransefortrinn på veien.

Vi kan retail

Å levere tjenester av høyeste kvalitet er en selvfølge. Vi er opptatt av å levere å det som betyr mest for deg: Inntekter, kostnader, risiko og muligheter. 

– Ta kontakt. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet å bli enda bedre. 

 Thomas Føyen

Thomas Føyen
Head of Consumer & Retail