Litt om oss

Digital Lighthouse er Advisory sitt internasjonale fyrtårn innen bruk og forståelse av teknologi. Vi er en del av et globalt nettverk som består av cirka 13 000 fageksperter. Våre eksperter jobber både med rådgivning og implementering av ulike løsninger på tvers av teknologier og problemstillinger.

Prosjektene spenner bredt, og er ofte satt sammen av teams med tverrfaglig kompetanse fra hele KPMG. Vi jobber med noen av de største og viktigste aktørene i norsk næringsliv, fra både offentlig og privat sektor.Hva er typiske arbeidsoppgaver hos oss?

I Digital Lighthouse er arbeidsdagen svært variert. Som konsulent i Digital Lighthouse, får du en tidlig mulighet til å bli med på et bredt spekter av oppgaver med en bratt læringskurve. Vi jobber i alle faser av den digitale reisen, fra strategi- og konseptarbeid til løsningsdesign og implementering, det gir mange muligheter og varierte arbeidsoppgaver. Her er noen eksempler:

  • Mulighetsstudier for ny teknologi og prosesser, samt utvikling av digital strategi og roadmaps
  • Design og implementering av løsninger knyttet til kunstig intelligens & maskinlæring
  • Samle data på felles dataplattformer for å utarbeide automatiserte analyser, rapporter og dashbord som gir ny og verdifull innsikt, samt bedre beslutningsgrunnlag
  • Prosesstransformasjon ved hjelp av verktøy som f.eks. automasjon & robotisering og agile applikasjonsplattformer (low-code)
  • Helhetlig virksomhetsstyring (planlegging, budsjett, konsernrapportering) og GRC (bl.a. risikostyring)
  •  Interne oppgaver, som rekruttering, holde kurs, holde foredrag, delta på konferanser, tilbudsarbeid, planlegge sosiale aktiviteter med avdelingen, personlig utvikling og kompetansebygging

Se våre ledige stillinger

Ledige stillinger oppdateres fortløpende