Joar Hove

Senior Manager

KPMG i Norge

Joar er leder for Digital Advisory i Bergen og har lang erfaring med rådgivning, digitalisering og implementering av IT-systemer. Han har erfaring som leder for konsulentvirksomhet, samt som prosjektleder og løsningsarkitekt i prosjekter knyttet til ERP og forretningsprosesser. Joar har vært både prosjekteier og prosjektleder for prosjekter som dekker alle faser fra idé til leveranse og gevinstrealisering.

Han har også jobbet mye med digitaliserings- og prosessforbedringsprosjekter der effektivisering av arbeidsprosesser ved bruk av teknologi har vært sentralt. Dette er alt fra Robotics og prosessautomatisering til Lean og organisering av økonomifunksjonen.

I tillegg til å være leder for Digital Advisory i Bergen er Joar også leder for Lighthouse Hub Bergen. Lighthouse er KPMG sine aktiviteter innen Robotics, AI, Maskinlæring og Data & Analytics.


Kontakt:

E-post: joar.hove@kpmg.no
Telefon: +47 907 26 169
LinkedIn

 • ERP-rådgivning
 • Konsulent- og forretningstjenester
 • Media
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Risikorådgivning
 • Risikorådgivning - IT-funksjonen
 • Rådgivning
 • Skipsfart og havner
 • Transport og logistikk
 • Veldedige og ideelle organisasjoner
 • 2010 Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • 2009 Utveksling Richard Ivey School of Business, Canada

 • Lean Green Belt

 • Artificial Intelligence (AI) Trainer, Boost.ai

 • PRINCE2 Foundation, 2016

 • 2016 – d.d KPMG AS, Senior Manager

 • 2013 – 2016 EVRY, avdelingsleder

 • 2010 – 2013 EVRY, seniorkonsulent