Carl Christian Christensen

Head of ESG Advisory & Assurance | Advisory

KPMG i Norge

Carl Christian begynte i KPMG i desember 2019 og har siden vært leder for digital forretningsutvikling i enheten for Digital Transformasjon fram til i mai 2022, hvor han tok over som leder for ESG Advisory. Hans bakgrunn spenner vidt fra ledelsesrådgivning, toppledelse av mellomstore norske og nordiske virksomheter, undervisning og entreprenørskap. Han har gjennom nær 15 år som toppleder, opparbeidet seg betydelig erfaring knyttet til strategiprosesser, forretningsutvikling og omstilling. I løpet av de siste 5 årene, har han tilegnet seg en strategisk forståelse for hvordan bærekraft og teknologi, kombinert med et kundesentrisk og innovasjonsdrevet perspektiv på forretningsutvikling, er sentrale drivere for utvikling av virksomheter. Carl Christian har en tung faglig bakgrunn opparbeidet gjennom to mastergrader fra hhv NHH og NTNU, samt en rekke executive programmer fra bl.a. M.I.T., CBS, Cambridge University, Stanford University, SingularityU og Ideo academy. Han er også programdirektør for Styreprogrammet ved NHH Executive.

  • 2017 - 2019, Executive Master of Technology Management, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

  • 2017 - 2018, Board Leadership Masterclass, Copenhagen Business School (CBS)

  • 1996 - 1998, Master i Strategi og Ledelse, Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen

  • 1992 - 1996, Cand. Mag., Universitet i Bergen (UiB)

  • Sertifisert styremedlem

  • 2019 - d.d., KPMG AS, Head of ESG Advisory

  • 2016 - 2019, Norges Handelshøyskole - NHH, Executive Program development & Management ,

  • 2016 - 2018, House of Living AS, Med-gründer og styreleder

  • 2013 - 2015, Dooria AS, CEO

  • 2011 - 2013, Expedit (New Store Europe), Managing Director Norway & Sweden