Fusioner og overtagelser
Der er skattemæssige konsekvenser ved hver eneste transaktion. Uanset om I overvejer en fusion, omstrukturering eller overtagelse, kan I ved at forstå de relevante skatteforhold opnå langt større udbytte af mulige skattefordele, mens I samtidig mindsker jeres transaktionsrisici. Hvis I overvejer at gennemføre en fusion eller overtagelse uden for jeres hjemmemarked, kan specialiseret skatterådgivning være med til at sikre, at I gør en god handel.

Transfer pricing
Flere landes skattemyndigheder er begyndt at stramme op om reglerne i forhold til transfer pricing samt skærpe straffen for overtrædelser af disse. Uanset om I allerede har aktiviteter i udlandet eller overvejer at ekspandere internationalt som led i jeres strategiske målsætning, er forståelsen af skatteregler for multinationale virksomheder en meget væsentlig faktor for at sikre, at jeres virksomhed er bæredygtig kommercielt set samt har den rette skattestruktur.

Selskabsskat
Ændringer i skattereglerne kan af og til være svære at gennemskue. KPMG samarbejder derfor kontinuerligt med virksomheder som jeres for at kunne yde den bedste service. Vores skatterådgiveres effektive analyser kan således hjælpe jer med at forstå, hvordan jeres virksomhed kan eller vil blive påvirket, hvilket giver jer tid til at tilpasse jeres skatteprocesser i overensstemmelse hermed. Derudover kan vi hjælpe med at vurdere effektiviteten af jeres forretningsmæssige strukturer, identificere mulige skattebesparelser samt, i samarbejde med jer, at udvikle en skræddersyet skattemodel, der passer til netop jeres virksomhed.

Skatteoplysninger på tværs af landegrænser
Verden bliver tættere og tættere forbundet, hvilket også påvirker jeres skatteoplysninger. Hvis I har økonomiske forhold i mere end én jurisdiktion, er det muligt, at jeres skatteoplysninger automatisk bliver delt mellem flere områder. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at man opfylder betingelserne i alle relevante jurisdiktioner.


Kontakt jeres lokale KPMG-partner herunder for at høre mere.

Kontakt vores eksperter