KPMG's revisorer bliver ofte udpeget som skønsmænd i forbindelse med retssager og voldgiftsager, hvor der er behov for, at en uvildig part tager stilling til emner, som parterne er uenige om.

Vores team har indgående kendskab til domstolenes processer, blanketter, frister og krav, og flere af vores revisorer bliver bragt i forslag som egnede skønsmænd af FSR – danske revisorer.

Som regnskabskyndige skønsmænd bibringer vi med en uafhængig og objektiv udtalelse om sagens faktiske forhold ud fra det af retten godkendte skønstema, og vi besvarer spørgsmål fra sagens parter. Vi er eksperter i revision, regnskab, bogføring, skat samt øvrige tilgrænsende områder.