En børsnotering og den forudgående proces er kompliceret og tidskrævende, og derfor er det vigtigt at have de rigtige rådgivere som kender processen og aktivt kan tage del i at supportere virksomhedens ledelse og finansfunktion.

KPMG's IPO Readiness Assessment-værktøj er en gennemprøvet metode til at vurdere virksomheders modenhed i forhold til en børsnoteringsproces og det at agere som en børsnoteret virksomhed. Værktøjet er udarbejdet i samarbejde med KPMG International og tilpasset danske forhold.

Efter gennemførelse af en IPO Readiness Assessment vil virksomheden modtage en afrapportering, der indeholder en vurdering af status på de opgaver og processer, der skal gennemgås som en del af børsnoteringsprocessen samt af de forhold, en børsnoteret virksomhed skal efterleve. Derudover vil afrapporteringen kunne anvendes som en konkret køreplan over de forhold, der skal vurderes inden børsnoteringen, samt hvilke opgaver der skal udføres og implementeres.

Ud over vores IPO Readiness Assessment kan KPMG også være en aktiv rådgiver og sparringspartner i en børsnoteringsproces og bidrage med værdiskabende input og blandt andet assistere med den finansielle rapportering, equity story, forberedelse af prospekt, inklusive identificering og beskrivelse af risici samt corporate governance med videre. 

Vores kapitalmarkedsservices dækker også kapitalforhøjelser, obligationsudstedelser og afnoteringer.