På grund af voksende myndighedskrav har virksomheder, organisationer og ledere i stigende grad behov for at kunne træffe beslutninger på et veloplyst grundlag, ligesom omgivelserne i højere og højere grad kræver ansvarlighed og gennemsigtighed.

KPMG Assurance Services hjælper i alle situationer, hvor virksomheder og organisationer har behov for verifikation af både finansielle og ikke-finansielle oplysninger fra en uafhængig, betroet tredjepart.

Vi tilfører uafhængig og objektiv troværdighed til beslutningsgrundlag, datasætalgoritmer, virksomhedens processer og til oplysninger, der skal offentliggøres, indberettes til eller udveksles med instanser eller samarbejdspartnere.

KPMG Assurance Services har en målrettet tilgang til områder i virksomheder og organisationer, der kan være vanskelige at kvantificere eller måle, og vi skaber vished på områder med usikkerhed.

KPMG Assurance Services består af revisorer, jurister og andre specialister. Er KPMG allerede jeres revisor, kan vi bidrage med en yderligere indsigt i virksomheden ud over den forståelse, som vi har i forvejen.

Takket være bred brancheerfaring og teknisk indsigt kan KPMG Assurance Services hurtigt opnå det kendskab til virksomheden, der er nødvendigt for at skabe værdi og tillid.

KPMG Assurance Services udfører mange forskellige typer af opgaver og services. Blandt andre:

 • GDPR-erklæringer, IT-sikkerhedserklæringer, omsætningserklæringer, erklæringer om overholdelse af kontraktbetingelser, selskabsretlige erklæringer, etc
 • Forensic-undersøgelser af afdækning, afklaring og forebyggelse samt forholdsregler vedrørende besvigelser og uregelmæssigheder
 • Optimering af virksomhedens processer og interne kontroller
 • Compliance
 • Syn- og skønsforretninger
 • Intern revision
 • Rekonstruktion
 • Omstrukturering
 • Modeller og algoritmer
 • Prospekter
 • Sustainability Services