Indsatserne er ofte høje i kommercielle konflikter. Vi hjælper vores kunder med at give kvalificerede og overbevisende argumenter om de økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige aspekter af deres sag.

KPMG Assurance Services har stor erfaring med at bistå virksomheder i forbindelse med alle typer rets- og voldgiftssager samt øvrige tvister. 

Vores team hjælper med:

  • Tabsopgørelser i forbindelse med erstatningssøgsmål og beregning af potentielle effekter ved tabsgivende handlinger, herunder driftstabsopgørelser og opgørelse af meromkostninger
  • Validering, gennemgang og opstilling af fysisk og elektronisk bevismateriale
  • Analyser af komplicerede transaktioner, pengestrømme og virksomhedens bogholderi
  • Dataanalyser og identificering af mønstre til underbygning af et bestemt argument

Vi assisterer endvidere både før, under og efter kontraktindgåelse, og efterfølgende hjælper vi med at implementere, sikre og dokumentere ordentlig og retmæssig efterlevelse af aftale- og kontraktvilkår.

Vi anvender den nyeste og mest avancerede teknologi, hvilket gør det muligt at inddrage store mængder data i vores analyser samt at skabe en højere grad af sikkerhed for resultaterne i vores undersøgelser. I det omfang det er nødvendigt, inddrager vi endvidere IT-revisorer og andre eksperter til at klarlægge og forklare de tekniske aspekter bag vores undersøgelse.