En kriseramt virksomhed har behov for assistance inden for regnskab og økonomi. Der er brug for afklaring af muligheder for rekonstruktion, ligesom der er behov for rådgivning om retningslinjer vedrørende virksomhedens dispositioner for at forhindre, at ledelsen risikerer at pådrage sig ansvar.

Hos KPMG har vi kompetente medarbejdere, der har mange års erfaring med at rådgive kriseramte virksomheder og et indgående kendskab til konkursloven, herunder rekonstruktionsreglerne. Vi har desuden bred erfaring med rollen som regnskabskyndige tillidsmænd sammen med rekonstruktøren ved rekonstruktionsbehandlinger, der er anmeldt til skifteretten.

Er din virksomhed konkursramt, har vi stor erfaring med at yde kurator regnskabskyndig bistand og rådgivning i forbindelse med afvikling af virksomhedens tabsgivende drift, afhændelse og værdiansættelse af aktiver samt undersøgelse af særlige forhold og omstødelige dispositioner fra før, under og efter konkursen.

I forbindelse med tvangsopløsninger bistår KPMG Assurance Services med genoptagelsesprocessen. Vi kan levere den nødvendige erklæring om kapitalens tilstedeværelse, der skal bruges ved virksomhedens ansøgning om genoptagelse hos Erhvervsstyrelsen.