I takt med at virksomheden og dens omgivelser udvikler sig, kan der opstå behov for at tilpasse forretningsmodellen eller ejer-, ledelses- eller selskabsstrukturen.

KPMG Assurance Services står klar med et team, der har alle de rigtige kompetencer til at bistå med rådgivning, præsentation af relevante modeller og til at sikre, at transformationen går efter planen.

KPMG Assurance Services kan herudover bistå med erklæringer og rådgivning om alle typer af selskabsretslige transaktioner, herunder:

  • Stiftelse af selskab ved enten indskud af bestående personlig virksomhed eller ved indskud af aktiver (apportindskud)
  • Etablering af holdingstruktur ved aktieombytning
  • Kapitalforhøjelser, når selskabet skal have nye investorer eller ved tilførsel af kapital eller aktiver
  • Kapitalnedsættelser og udbytteudlodninger, eksempelvis hvis en kapitalejer ønsker at træde ud af selskabet, eller ved udlodning af andre værdier end kontanter til kapitalejerne
  • Fusioner
  • Spaltninger i forbindelse med frasalg af dele af virksomheden, generationsskifte eller af andre driftsmæssige årsager
  • Omdannelse og omregistrering, eksempelvis fra iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS), eller omdannelse til aktieselskab (A/S) eller partnerselskab (P/S)
  • Afvikling ved likvidation
  • Erklæring i forbindelse med genoptagelse i tilfælde af, at selskabet er blevet sendt til tvangsopløsning