KPMG Audit Committee Institute (ACI) er mødestedet, hvor bestyrelsesmedlemmer og revisionsudvalg får praktisk indsigt i en række forskellige emner, adgang til fagfolk samt mulighed for at networke og udveksle ideer på kryds og tværs.

For mange virksomheder kan det være udfordrende at oprette et revisionsudvalg. Udvalgets medlemmer skal, ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer, have en god forståelse for virksomheden, men derudover kræves det også, at medlemmerne har særlig ekspertise inden for regnskab og revision i tilfælde af komplicerede regnskabsregler og transaktioner.

KPMG Audit Committee Institute kan bestyrelsesmedlemmer og revisionsudvalg få praktisk indsigt i en række forskellige relevante emner.