Globale tjenester til globale aktiviteter

Internationale transaktioner er ofte reglen snarere end undtagelsen. Virksomheder skal overholde gradvist strengere og detaljerede krav til finansiel rapportering. Samtidig vokser både operationel kompleksitet og risici i forbindelse med regnskabsaflæggelse, mens et stigende antal interessenter stiller krav om øget gennemsigtighed.

Hos KPMG har vi erfaring med at levere specialiserede tjenester til internationale virksomheder, finansielle institutioner og børsnoterede virksomheder. Vores revision fokuserer på væsentlighed, og risikoområder identificeres baseret på vores analyse af jeres aktiviteter og omkringliggende rammer. Vi hjælper med at gennemgå jeres virksomheds data for at levere troværdig rapportering, som I og jeres eksterne interessenter kan stole på.

KPMG kan hjælpe med de følgende tjenester:

  • Ekstern og intern revision
  • Kapitalmarkedsforhold og børsnoteringer
  • Regnskabspolitikker, konventioner og regnskabsspørgsmål
  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Bæredygtighed og CSR rapportering
  • Rådgivning om revisionsudvalg
  • Risikostyring

Medlemmerne af revisionsudvalget skal have en stærk forståelse for den underliggende virksomhed for at udføre deres tilsigtede rolle. Derudover kræves det at medlemmerne har et vist niveau af ekspertise inden for revision og regnskab i tilfælde af komplekse regnskabsforhold og transaktioner.

Hos KPMG Audit Committee Institute har bestyrelsesmedlemmer og revisionsudvalg mulighed for at få nyttig indsigt i forskellige relevante emner, adgang til fagfolk og mulighed for at bygge netværk og udveksle viden.

KPMG's IPO Readiness Assessment-værktøj er en gennemprøvet metode til at vurdere virksomheders modenhed i forhold til en børsnoteringsproces og det at agere som en børsnoteret virksomhed. Værktøjet er udarbejdet i samarbejde med KPMG International og tilpasset danske forhold. Efter gennemførelse af en IPO Readiness Assessment vil virksomheden modtage en afrapportering, der indeholder en vurdering af status på de opgaver og processer, der skal gennemgås som en del af børsnoteringsprocessen samt af de forhold, en børsnoteret virksomhed skal efterleve. Derudover vil afrapporteringen kunne anvendes som en konkret køreplan over de forhold, der skal vurderes inden børsnoteringen, samt hvilke opgaver der skal udføres og implementeres.

Ud over vores IPO Readiness Assessment kan KPMG også være en aktiv rådgiver og sparringspartner i en børsnoteringsproces og bidrage med værdiskabende input og blandt andet assistere med den finansielle rapportering, equity story, forberedelse af prospekt, inklusive identificering og beskrivelse af risici samt corporate governance. Vores kapitalmarkedsservices dækker også kapitalforhøjelser, obligationsudstedelser og afnoteringer. Ønsker du at vide mere om KPMGs IPO Readiness Assessment eller kapitalmarkedsforhold generelt, så kontakt en af vores eksperter direkte, eller indsend en RFP. 

Læs mere om vores services