Anja Bjørnholt Lüthcke

Partner, Statsautoriseret Revisor

KPMG i Danmark

Som ledende partner på en række revisions- og rådgivningsopgaver i og uden for den finansielle sektor, har Anja leveret revisions- og rådgivningsydelser til såvel store og mellemstore danske virksomheder samt multinationale koncerner inden for en bred vifte af erhvervssektorer i mere end 25 år.

Anja har i mange år været leder af KPMG's Financial Services audit aktiviteter i Danmark, og har i over 20 år været ansvarlig partner for revision og rådgivning af virksomheder inden for den finansielle sektor, med særlig erfaring inden for livs- og skadesforsikring og pensionskasser.

Via en alsidig kundeportefølje, herunder indsigt i forskelligartet og kompleks lovgivning, har Anja solid erfaring i at levere en konstruktiv og praktisk rådgivning med fokus på at bygge bro mellem forskellige fagligheder og funktioner, herunder sikre samarbejde og løbende sparring mellem ledelse og rådgivere.

Anja er nu leder af KPMG Danmarks revision af børsnoterede og øvrige top 500 kunder.  Herudover varetager Anja rollen som kvalitetssikringspartner (Quality Performance Partner) med ansvar for både intern og ekstern kvalitetskontrol og andre kvalitetssikrende initiativer. I forbindelse hermed deltager Anja løbende som kvalitetssikringspartner på en række danske PIE kunder og som kvalitetskontrollant i udlandet.

Anja har været medlem af KPMG P/S' bestyrelse siden 2014, og varetaget rollen som bestyrelsesformand siden 1. januar 2019.

  • Statsautoriseret revisor

  • Certificeret af Finanstilsynet til at påtegne finansielle rapporter for forsikringsvirksomheder

  • KPMG er en drivkraft for forandring. Vi udfordrer praksis og arbejder på tværs af rådgivning, revision og skat. Med vores kompetencer og færdigheder sikrer vi, at vores kunders potentiale udnyttes til fulde.