Et langsigtet perspektiv

 Verden ændrer sig konstant, hvilket kræver, at familieejede virksomheder tilpasser sig i overensstemmelse hermed for at sikre langsigtet stabilitet. Ligesom din familie, står din virksomhed sjældent stille - den udvikler sig. Vi har erfaring med at fungere som rådgivere, uanset om du har til hensigt at udvide eller er ved at videreføre kontrollen til næste generation.

For at understøtte familievirksomhedernes unikke behov har KPMG Private Enterprise skabt et globalt netværk dedikeret til at tilbyde relevant information og rådgivning til familieejede virksomheder. Vi forstår, at karakteren af ​​en familievirksomhed i sagens natur er forskellig fra andre virksomheder og kræver en tilgang, der tager familiekomponenten i betragtning.

Fusioner og opkøb

  • Fusioner og virksomhedsovertagelser kan være en effektiv måde til at opnå vækst eller diversificering. Dog kan det være en udfordrende proces at gennemskue muligheder og risici ved potentielle opkøb. Hvordan kan I bedst muligt analysere, om den handel, I overvejer at foretage, vil resultere i det ønskede udfald?
  • Vi kan hjælpe jer med at få et godt overblik over muligheder og risici forbundet med en handel ved at yde uvildig rådgivning gennem alle transaktionens stadier; lige fra strategiudvikling og målidentificering til implementering. Vi hjælper jer også med at vurdere finansieringsmuligheder og sammensætte lånepakker, der giver jer det økonomiske råderum, I skal bruge til at få realiseret jeres vækstplaner.

Generationsskifte

  • Som ejere og/eller ledere af virksomheden vil I gerne tage de rigtige beslutninger for både jeres virksomhed, medarbejdere og familie. Det er derfor afgørende at begynde i god tid for at sikre en ukompliceret overgang. Ved at deltage aktivt i beslutningsprocesserne og udarbejde en tidsplan for overgangen kan I undgå konflikter samt opbygge den interne og eksterne støtte og accept, som jeres efterfølger har brug for.
  • Vi kan hjælpe jer med at håndtere de følsomme emner, der kan følge med et generationsskifte, samt sørge for fortrolig rådgivning vedrørende mulige implikationer af de beslutninger, jeres familie måtte tage. Når tiden kommer, kan vi ligeledes hjælpe jeres efterfølger med at påtage sig sin nye rolle. 

Virksomhedssalg

  • Beslutningen om at sælge jeres virksomhed kan være vanskelig, da I har lagt liv og sjæl i arbejdet og gerne vil have den pris for den, som I fortjener, og som den er værd. Men at realisere værdien kan være udfordrende; Hvordan kan I gøre jeres organisation attraktiv for salg og finde den helt rette køber?
  • KPMG forstår vigtigheden af og udfordringerne ved et virksomhedssalg og kan derved hjælpe jer med at få størst muligt udbytte af processen. Vi kan således hjælpe jer med at definere jeres forventninger samt afdække og prioritere mulige købere. Vores rådgivere kan også hjælpe jer med at sikre, at jeres virksomhed er salgsklar, vurdere indkomne bud, håndtere due diligence-procedurer samt overvåge selve transaktionen.
     

Skatterådgivning

  • For alle henvendelser der relaterer sig til virksomhedsskat, arveskat eller transfer pricing bedes i række ud til vores skatteafdeling direkte. De vil efterfølgende tage kontakt til jer ved først mulige lejlighed. 

Kontakt vores eksperter

Hvis I har nogle spørgsmål, eller ønsker at opsætte et møde hvor vi uddyber hvordan vi kan møde jeres behov, så kontakt venligst Klaus i København, Mikkel i Aarhus, Nikolaj i Fredericia eller Steffen i Aalborg.