Mikkel Trabjerg Knudsen

Partner

KPMG i Danmark

Mikkel er partner og statsautoriseret revisor hos KPMG P/S og er ansvarlig for KPMG's aktiviteter i Aarhus.

Mikkel har mere end 12 års erfaring med revision og skatterådgivning til en række danske og internationale virksomheder, herunder særligt ejerledede, fondsejede og familieejede virksomheder samt børsnoterede virksomheder.

Mikkel har opnået stor erfaring indenfor start-up og software samt projektvirksomheder indenfor forskellige brancher. Branche- og industrikendskab relaterer sig til technology, consumer products, fødevarer, biogas, detail, landbrug, byggesektor, grafiske virksomheder, projektvirksomheder med igangværende arbejder.

Ansvarlig for levering af en række revisions- og rådgivningsopgaver inden for bl.a.:

  • Regnskabsmæssig assistance
  • Ledelsesrapporteringsmodeller og risikostyring samt strategisk sparring til ledelsen
  • Forretningsudvikling i bred forstand
  • Køb og salg af virksomheder, fremskaffelse af kapital
  • Outsourcing af Compliance
  • Shared Service/Tax compliance, rekonstruktioner, Tax Due Diligence
  • Cand.merc.aud. Statsaut. revisor