Det er kritisk nødvendigt at reagere hurtigt og effektivt på mistanker om svig, bedrageri, korruption, misbrug eller andre uregelmæssigheder som krænkelser af love, regler eller interne retningslinjer for at opgøre eller begrænse eventuelle tab som følge af de mistænkelige forhold. Samtidig kan der være behov for at identificere og sikre tabte midler samt at træffe foranstaltninger mod potentielle gerningspersoner.

En rettidig og dybdegående undersøgelse af sagens faktiske omstændigheder er endvidere et vigtigt redskab til at opretholde virksomhedens omdømme. Den kan hjælpe med at opretholde tilliden fra offentligheden, samarbejdspartnere, medarbejdere og kunder til virksomheden samt sikre ledelsens forsatte integritet.

KPMG Assurance Services arbejder tæt sammen med vores klienter for at forstå hændelsen og formålet med undersøgelsen. Vi koordinerer vores tilgang med klienten og arbejder altid med diskretion og respekt for den gældende tidsfaktor. Med detaljerede analyser og undersøgelser, herunder brugen af ​​førende værktøjer og teknikker inden for dataanalyser, giver vores højt kvalificerede fagfolk jer et upartisk middel til at etablere og forklare sagens faktum, evaluere implikationer samt identificere passende afhjælpende foranstaltninger.

Vi bistår gerne i sagens videre forløb ved myndigheder, politi, forsikringsselskaber eller domstole.