Bæredygtighedsrapportering skaber værdi både for interessenter og virksomheder og sikrer compliance, reducerer risici, skaber tillid og muliggør partnerskaber og innovation. Det er oplagt at indeholde ESG-nøgletal i bæredygtighedsrapportering. Ændring af juridiske rapporteringskrav spiller også en væsentlig rolle for ikke-finansielle oplysninger. Strategisk bæredygtighedsrapportering er dermed et forretningskritisk element både i intern og ekstern kommunikation og et vigtigt redskab til at formidle værdien af bæredygtighed til interessenter.

KPMG kan assistere med:

  • Best practice-rapportering
  • Compliance og readiness review (årsregnskabsloven)
  • Rammer og standarder (GRI, IIRC, UNGC COP, SDG’s mv.)
  • Rådgivning om strategiske og redaktionelle elementer i best practice-rapportering
  • Procesudvikling og optimering af rapportering om bæredygtighedsdata
  • Uafhængig påtegning af bæredygtighedsrapporter