Den amerikanske forbundslov Sarbanes-Oxley Act har til formål at beskytte investorer ved at øge gennemsigtigheden og dermed pålideligheden af oplysninger offentliggjort af virksomheder i forbindelse med f.eks. værdipapirhandel. Loven kræver således, at alle børsnoterede virksomheder skal udføre interne kontroller for deres finansielle rapportering og derudover løbende teste og verificere disse kontrollers pålidelighed. Desuden holder Sarbanes-Oxley Act ledere personligt ansvarlige for upålidelig kontroller eller muligt svig.

For danske virksomheder betyder det, at hvis de ønsker at blive børsnoteret på det amerikanske marked, skal virksomheden leve op til og overholde standarderne præsenteret i Sarbanes-Oxley Act. Dog kan det anbefales at efterleve disse standarder, selvom din virksomhed ikke på nuværende tidspunkt skal børsnoteres på det amerikanske marked, da regelsættet afspejler god virksomhedsledelse og dermed større troværdighed blandt interessenter.

KPMG kan hjælpe dig med at etablere succesfulde interne kontroller, der kan hjælpe din virksomhed. Kontakt Jon Beck for at høre mere.