KPMG Assurance Services hjælper med at undersøge, afsløre og forebygge besvigelser, økonomisk kriminalitet og uetisk adfærd. Vi skaber overblik over et hændelsesforløb og kortlægger fakta i forbindelse med mistanke om besvigelser, interne undersøgelser, retssager og andre sager.

Virksomheder og organisationer, der har etableret et effektivt overvågningssystem, er bedre rustet til at identificere og forhindre potentielle risici. Med et effektivt overvågningssystem vil virksomheden være i stand til at reagere på et tidligt stadie i tilfælde af en potentiel skadelig situation. Det forbedrer muligheden for at reducere eventuelle negative økonomiske konsekvenser og for at opretholde omgivelsernes tillid til virksomheden.

KPMG Assurance Services kan bidrage med solid og praktisk rådgivning inden for:

  • Undersøgelser i forbindelse med besvigelser, forsømmelser og korruption
  • Kortlægning og sporing af aktiver og likvider
  • Bistand ved retslige konflikter, herunder tabsopgørelser
  • Undersøgelser vedrørende overtrædelse af forskellig lovgivning
  • Bistand med leverandør- og kontraktstyring, herunder overholdelse af aftalte vilkår
  • Rådgivning om forebyggelse af besvigelser eller økonomisk kriminalitet

KPMG Assurance Services-team består af revisorer, IT-eksperter og jurister, der benytter sig af de nyeste og mest avancerede teknologiske værktøjer til at håndtere store datamængder og omfattende mængder af dokumentation. På den måde kan vi tilbyde de bedste vilkår for at identificere og analysere eventuelle svagheder med henblik på at afdække uhensigtsmæssige hændelser.