I Financial Reporting and Accounting møder du vores konsulenter, der er specialiseret i komplekse og tekniske rammer for finansiel rapportering, såsom IFRS og årsregnskabsloven, men også i hele rapporteringsprocessen, lige fra dataindsamling over konsolidering og controlling til de endelige rapporter.

Vi rådgiver og støtter dig i alle aspekter af regnskabsaflæggelse og bogføring, og intet projekt er for lille eller stort til os. 

Eksempler på projekter:

Regnskabsmæssig behandling af transaktioner, herunder allokering af købspriser

Støtte til specifikke regnskabsemner, f.eks. indregning af indtægter, leasingkontrakter, finansielle instrumenter osv.

NWC-forbedringsprojekter

Outsourcing af tekniske regnskabsområder

GAAP-analyser og konsekvensanalyser, f.eks. en konsekvensanalyse af gennemførelsen af IFRS 16 for leasingkontrakter

Træning

Hurtige afslutningsprojekter, hvor vi reducerer tid og fejl i rapporteringsprocessen

Regnskabsmemoer og modeller, f.eks. et memo og en model vedrørende behandlingen af et nyligt lanceret ledelsesincitamentsprogram

Konverteringer, f.eks. en IFRS-konvertering


Kontakt en af vores eksperter for at høre mere