Prenumerera på LegalNews

Ta del av nyheter och kommentarer från våra experter inom Legal Services. 
Vill du prenumerera på LegalNews och andra kostnadsfria nyheter från KPMG?
Anmäl dig här.  

Artiklar

EU-direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (2024-03-08)

Höjd spelskatt föreslås i syfte att stärka finansieringen av statlig verksamhet (2023-10-20)

Regeringen presenterar nyheter på spelområdet (2023-06-05)

Digitala stämmor kan bli verklighet inom kort (2023-07-03)

EU inför industriplan för den gröna given (2023-05-30)

Nya EU-regler om due diligence inom värdekedjor (2023-05-04)

KPMG Nordic Summit for General Counsels (2023-04-05)

Omfattande investeringskontroller att ta hänsyn till vid transaktioner (2023-03-09)

Året som gått – förändringar på spelområdet (2023-01-16)

Nyheter på aktiebolagsrättens område – gränsöverskridande delningar  (2022-11-22)

Nyheter på aktiebolagsrättens område – gränsöverskridande fusioner  (2022-11-18)

Nyheter på aktiebolagsrättens område – gränsöverskridande ombildningar  (2022-10-05)

Återkrav av korttidsstöd efter utdelningsbeslut ska prövas av HFD (2022-06-08)

Överenskommelse på EU-nivå om Digital Services Act (2022-05-19)

Distansarbete från utlandet kan anses vara arbete i Sverige (2022-05-19)

Konsumenträtt: EU-domstolens dom i mål C-249/21 (2022-05-06)

Avgift vid ansökningar om licens eller tillstånd enligt spellagen (2022-03-11)

Regeringen föreslår förändringar på arbetsrättens område (2022-02-10)

Förslag om förstärkt spelreglering på den svenska spelmarknaden  (2022-01-31)

HD: Man var bunden av låneavtal som hans sambo tagit (2021-12-22)

Krisstöd till företag återinförs och Skatteverket föreslås ta över handläggning av korttidsstöd (2021-12-20)

Tuffa krav på lojalitetsplikt vid företagsöverlåtelser (2021-12-13)