• 1000

Enligt en promemoria från Finansdepartementet föreslås att punktskatten på spel i Sverige ökar från 18 procent till 22 procent av behållningen för varje beskattningsperiod. Denna föreslagna ändring medför en justering i lagen (2018:1139) om skatt på spel och planeras träda i kraft den 1 juli 2024.

Spelskatt tas ut enligt lagen (2018:1139) om skatt på spel (LSS) och gäller för licenspliktiga spel som erbjuds av licenshavare enligt spellagen. Vissa licenspliktiga spel som är avsedda för allmännyttiga ändamål undantas från spelskatt.

För övriga licenspliktiga spel, såsom kasinospel, onlinebingo, penningautomater och värdeautomater, tas spelskatt ut med 18 procent av behållningen för varje kalendermånad. Behållningen beräknas som skillnaden mellan insatser och utbetalningar till spelarna.

För att stärka finansieringen av statlig verksamhet har regeringen föreslagit att spelskatten höjs från 18 procent till 22 procent av behållningen för varje beskattningsperiod. Denna höjning bedöms av regeringen som rimlig med tanke på den stabiliserade spelmarknaden efter omregleringen 2019 och de åtgärder som vidtagits för att motverka olicensierat spel.

Skattenivån hade varit oförändrad sedan LSS infördes. En höjning av skatten från 18 till 22 procent förväntas öka statens skatteintäkter med 0,27 miljarder kronor under det första halvåret 2024 och med 0,54 miljarder kronor per år därefter. Detta trots att en del av skattehöjningen förväntas överföras till spelarna i form av högre spelkostnader.

För att underlätta för företag att anpassa sig till skattehöjningen föreslås att lagändringen träder i kraft den 1 juli 2024. Samtidigt införs övergångsbestämmelser som innebär att den gamla skattesatsen på 18 procent fortsätter att gälla för beskattningsperioder som avser tiden före ikraftträdandet.

Vi följer regelbundet utvecklingen på spelmarknaden. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket.  

Prenumerera på nyheter

Vill du prenumerera på LegalNews och andra kostnadsfria nyheter från KPMG? 
Anmäl dig här.  

Jonas Mauritzson

Jonas Mauritzson
Corporate Tax 
KPMG i Sverige
+46 72 368 85 56
jonas.mauritzson@kpmg.se

Kontakta oss