I slutet av mars gick det årliga eventet KPMG Nordic Summit for General Counsels av stapeln, denna gång anordnat av KPMG Legal Services i Stockholm. Eventet har tidigare ägt rum i Köpenhamn, och nästa år är det dags för KPMG Legal Services i Finland att ta över fanan.

Eventet riktar sig till jurister och andra yrkesverksamma inom den legala sfären i Norden och Baltikum, på bolag inom alla branscher och av varierande storlekar, som vill inspireras och lära sig mer om legal transformation, teknologi och hur juristfunktionens arbete ytterligare kan effektiviseras.

Temat för dagen i Stockholm var ”make legal transformation tangible”, med ambitionen att deltagarna skulle lämna eventet inspirerade och med insikter om konkreta åtgärder och första steg på resan mot en mer effektiviserad juristfunktion. Ämnen som diskuterades under dagen var exempelvis human-centric innovation, struktur och governance för juristfunktionen, legal process design samt hur juristfunktionen kan approchera teknologi och nyttja lösningar i syfte att underlätta det dagliga arbetet, såsom exempelvis Legal Services Delivery-modulen hos KPMG:s allianspartner ServiceNow. Under eftermiddagen diskuterades också den framtida juristen i en panel tillsammans med Head of Legal Transformation/Operations från Volvo, If och Ericsson. Information om talarna samt den mer detaljerade agendan finns tillgänglig här.

Vi passade även på göra en kort undersökning bland deltagarna i publiken i förhållande till vart deras juristfunktion befinner sig vad avser legal transformation, och kan konstatera att nästan hälften av de svarande saknar en tydligt definierad legal strategi eller är osäkra på om en sådan finns.

Vidare önskade deltagarna spendera mindre tid i sitt arbete på administration, repetitiva och manuella uppgifter, drafta enklare dokumentation och möten. Cirka 40% av deltagarna saknar idag tekniska lösningar, t.ex. verktyg för kontrakts- och ärendehantering, men av dessa planerar 26% att införa någon form av verktyg inom den närmaste framtiden. Hälften av deltagarna har idag en person eller ett team som arbetar fokuserat med effektiviseringsarbete för juristfunktionen. 

legalnews-nordic-summit-bild1
legalnews-nordic-summit-bild2
legalnews-nordic-summit-bild3
legalnews-nordic-summit-bild4

Att bedriva transformationsprojekt är vanligt förekommande inom alla typer av funktioner och affärsområden på ett bolag sett utifrån att funktionen förväntas uppfylla ett visst antal KPI:er och/eller en viss budget. Juristfunktionen är inget undantag, och vi ser att förväntningarna konstant ökar på juristfunktionen att kunna redovisa exempelvis kostnadsbesparingar, underbygga beslut med data samt sätta och förhålla sig till mätbara KPI:er.

KPMG kan hjälpa er med rådgivning kring exempelvis strategi- och strukturfrågor, effektivisering av processer, KPI:er eller olika tekniska lösningar, samt bistå med resurser, exempelvis som projektledare, i ett redan beslutat transformationsprojekt. Tveka inte att kontakta oss för mer information! 

Prenumerera på LegalNews

Vill du prenumerera på LegalNews och andra kostnadsfria nyheter från KPMG? 
Anmäl dig här.  

Kontakta oss