Konkurranserett

Konkurranserett

Konkurranseretten er et globalt rettsfelt, og det norske regelverket er i stor grad influert av EØS-avtalen.

Konkurranserett er et globalt felt, og det norske regelverket er influert av EØS-avtalen.

Formålet er å fremme de frie markedskreftene gjennom å forby adferd som antas å virke begrensende på konkurransen. Regelverket favner hele verdikjeden i kommersiell handel, og overtredelser kan medføre både økonomiske og strafferettslige konsekvenser. Gjennom KPMGs internasjonale nettverk kan vi tilby juridisk og økonomisk spisskompetanse i over 145 land. Vi har spesialkompetanse både på enkeltstaters nasjonale konkurranserett og på de overordnede internasjonale forpliktelsene.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Vurderinger av om avtalereguleringer er i strid med konkurranseretten
  • Avtaler om utnyttelse av immaterielle rettigheter
  • Meldeplikt til konkurransetilsynet ved oppkjøp/fusjoner
  • Granskningsprosesser

Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon og rådgivning. Dette skiller oss klart fra advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt