Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, komplisert og dessuten under stadig utvikling.

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, komplisert og under stadig utvikling

Konsekvensene av å trå feil i offentlige anskaffelser kan for offentlige virksomheter være erstatningsansvar og omdømmetap, og for private virksomheter tap av potensielle kontrakter. 

For private leverandører tilbyr vi blant annet følgende tjenester:

 • Utforming av tilbudsdokumenter
 • Kvalitetssikring av tilbud før inngivelse
 • Forhandlinger i tilbudsfasen
 • Kontraktsutforming
 • Klage over feilaktig avvisninger
 • Klage over feilaktig tildeling av kontrakt til en konkurrent
 • Rettslige sanksjoner for å få tildelt kontrakt
 • Erstatningskrav ved regelbrudd 

For offentlige virksomheter tilbyr vi blant annet følgende tjenester:

 • Utforming av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon
 • Kontakt med tilbydere og avklaringer
 • Avvisning av tilbud
 • Forhandlinger
 • Evaluering av tilbud og kontraktstildeling
 • Utforming av meddelelser og begrunnelser
 • Kontraktsutforming
 • Håndtering av klager
 • Håndtering av saker for domstolene eller KOFA
 • Erstatningskrav

Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse både innen innkjøpsfaglige rådgivning og juridiske rådgivning avhengig av kompleksiteten i oppdraget. Dette skiller oss klart fra advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt