Mi-Na Nguyen

Manager | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Mi-Na arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser og EU-/EØS-rett. Hun er tilknyttet gruppen Anskaffelser og bistår i alle ledd i anskaffelsesprosessen, herunder kvalitetssikring, gjennomføring og klage-/tvisteoppfølging overfor klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Mi-Na har allsidig erfaring med å gjennomføre både mindre og mer komplekse anskaffelsesprosesser, spesielt innen vare- og tjenestekategorien samt entrepriseanskaffelser.

Ekspertise

 
  • Entrepriserett
  • Erstatningsrett
  • Kontraktsrett
  • Offentlige anskaffelser

LinkedIn

  • 2018, Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen

  • 2021–d.d. KPMG Law Advokatfirma AS – Advokatfullmektig, Manager

  • 2018–2022, Bane NOR SF – Kontraktsrådgiver