Oda Loe

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Oda arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser og EU-/EØS-rett. Hun er tilknyttet gruppen Anskaffelser og bistår i alle ledd i anskaffelsesprosessen, herunder kvalitetssikring, gjennomføring og klage-/tvisteoppfølging overfor klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Oda har særlig erfaring og kompetanse innenfor IKT-anskaffelser og oppfølgning av IKT-kontrakter.

Ekspertise

 
 • Erstatningsrett
 • IKT-kontrakter
 • Kontraktsrett
 • Offentlige anskaffelser

LinkedIn

 • 2020, Vernepliktig akademiker, Hærens sanitet og våpenskole

 • 2018, Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

 • 2018, LL.M i Internasjonal havrett, Universitetet i Tromsø

 • 2023–d.d. KPMG Law Advokatfirma – Advokatfullmektig, Senior Associate

 • 2021–2023, Forsvarsmateriell IKT-Kapasiteter – Rådgiver, Kontraktsleder

 • 2020–2021, Forsvarets Logistikkorganisasjon – Kaptein, Militærjurist

 • 2018–2020, Sne Eiendom – Eiendomsmeglerfullmektig, Jurist