Peder Jørgensen

Manager | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Peder arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser og EU-/EØS-rett. Han er tilknyttet gruppen anskaffelser og bistår i alle ledd i anskaffelsesprosessen, herunder kvalitetssikring, gjennomføring og klage-/tvisteoppfølging overfor Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Peder har særlig erfaring med å yte bistand ved gjennomføringen av anskaffelser, både som prosjektleder og i form av juridisk rådgivning.

Ekspertise

 
  • Erstatningsrett
  • Kontraktsrett
  • Offentlige anskaffelser

LinkedIn

  • 2017, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen  

  • 2021–d.d. KPMG Law Advokatfirma - Advokatfullmektig, Manager

  • 2017–2021, Statsbygg - Rådgiverr