Shafii Hashi

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Shafii arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser og EU-/EØS-rett. Han er tilknyttet gruppen anskaffelser og bistår i alle ledd i anskaffelsesprosessen, herunder kvalitetssikring, gjennomføring og klage-/tvisteoppfølging overfor Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Shafii har omfattende erfaring med anskaffelser som spenner over flere kategorier, med variasjon i både størrelse og kompleksitet. De siste årene har han særlig arbeidet med offentlige anskaffelser og tilknyttede rettsområder innen bygg- og anleggssektoren.

Ekspertise

 
  • Entrepriserett
  • Erstatningsrett
  • Kontraktsrett
  • Offentlige anskaffelser

LinkedIn

  • 2020, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2023–d.d. KPMG Law Advokatfirma - Advokatfullmektig, Senior Associate

  • 2022–2023, Stavanger kommune - Juridisk rådgiver