Emilie Mora

Advokat | Senior associate

KPMG i Norge

Emilie jobber med offentlige anskaffelser og tilgrensende områder i KPMG, og bistår både offentlige og private kunder innen alle typer sektorer. Hun har flere års erfaring fra anskaffelsesområdet, i tillegg til fordypning i faget fra Universitetet. Emilie bistår i alle ledd i anskaffelsesprosessen, med strategi, planlegging og valg av konkurranseform, utforming av alle typer konkurransedokumenter og kontrakter, operativ gjennomføring av konkurransen og kontakt med leverandørmarkedet, samt håndtering av løpende problemstillinger som spørsmål knyttet til avvisning, avlysning og kontakt med leverandørmarkedet. Videre håndterer Emilie løpende innsynsbegjæringer og andre tilknyttede problemstillinger som oppstår i løpet av en anskaffelsesprosess. Hun bistår også med tvisteløsning innenfor offentlige anskaffelser.

Kontakt

E-post: emilie.mora@kpmg.no
Telefon: +47 918 09 117
LinkedIn

  • 2019, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

  • 2018, Spesialfag, LUISS Guido Carli, Italia

  • 2020 – d.d, KPMG Law Advokatfirma, Advokatfullmektig/Senior Associate

  • 2019 – 2020, Vaar Advokat, Advokatfullmektig