Nicolai Beruldsen Rukin

Manager | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Nicolai arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser og EU-/EØS-rett. Han er tilknyttet området Public Procurement og bistår med kvalitetssikring, gjennomføring og klage-/tvisteoppfølging overfor klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Bistanden gjelder oppdragsgivere så vel som tilbydere. Nicolai har særlig erfaring innenfor forsvarssektoren, holdt flere kurs- og foredrag om anskaffelsesregelverket og har blant annet særlig kompetanse på anskaffelse av IKT med tilhørende kontraktregulering.

Kontakt

  • 2010-2016: Master i rettsvitenskap, Jus, UiO

  • 10.2022: Manager/Advokatfullmektig i KPMG Law Advokatfirma AS

  • 09.2021 – 10.2022 Advokatfullmektig, Forsvarets logistikkorganisasjon

  • 06.2018 – 10.2022 Seniorrådgiver, Forsvarets logistikkorganisasjon, Strategiske anskaffelser

  • 08.2016 – 06.2018 Rådgiver, Inventura AS

  • 12.2015 – 07.2016 Juridisk utreder (deltid), Advokatfirma Foss Brynildsen DA