Rikke Fjeldstad Larsen

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Rikke arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser og EU-/EØS-rett. Hun er tilknyttet gruppen Anskaffelser og bistår i alle ledd i anskaffelsesprosessen, herunder kvalitetssikring, gjennomføring og klage-/tvisteoppfølging overfor klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Rikke har særlig erfaring fra forsvarssektoren, der hun har bistått i flere komplekse anskaffelser med betydelig omfang og verdi. Rikke har skrevet masteroppgave om vurdering av vesentlige endringer og analyse av vesentlighetsvurderingen før og etter kontraktinngåelse.

Ekspertise

 
 • Erstatningsrett
 • Kontraktsrett
 • Offentlige anskaffelser

LinkedIn

 • 20xx, Utdanning/kurs

 • 20xx, Utdanning/kurs

 • 20xx, Utdanning/kurs

 • 20xx – d.d., KPMG

 • 20xx – 20xx, Arbeidsgiver

 • 20xx – 20xx, Arbeidsgiver

 • AW 1

 • AW2

 • AW 3