Kathinka Bull-Lønskog

Senior Manager | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Kathinka arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser og EU-/EØS-rett. Hun er tilknyttet området Public Procurement og bistår både oppdragsgivere og tilbydere med kvalitetssikring og gjennomføring av offentlige anskaffelser. Ved eventuell klage-/tvisteoppfølging vil bistanden også omfatte behandling overfor klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Kathinka har over 10 års erfaring med operativ gjennomføring og juridisk rådgivning innen offentlige anskaffelser. Hun har særlig kompetanse på anskaffelse av IKT og tilhørende kontraktsregulering.

  • Master i rettsvitenskap

  • 10.2022: Senior Manager/Advokatfullmektig i KPMG Law Advokatfirma AS

  • 05.2020 – 10.2022: Seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

  • 06.2019 – 04.2020: Manager i Deloitte AS

  • 08.2015 – 05.2019: Spesialkonsulent II i Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten

  • 03.2014 – 08.2015: Juridisk seniorrådgiver i Politiets fellestjenester