Klimaparadokset

Profesjonelle skikjørere baserer livsgrunnlaget sitt på at det er tilgang til bakker med gode snøforhold. Disse blir det færre av ettersom global oppvarming fører til at breer smelter og vintersesongene blir kortere mange steder. Samtidig flyr verdenscupsirkuset på kryss og tvers i Europa og over Atlanterhavet, og bidrar på den måten til store klimagassutslipp. 

KPMG er en av hovedsponsorene til Alpinlandslaget. Vi har gått sammen for å finne konkrete tiltak som kan foreslås som et skritt i riktig retning mot en mer bærekraftig idrett.

Det handlet om å finne konkrete forslag

Gjennom et tett samarbeid har vi i KPMG sammen med utøverne og lagledelsen kartlagt utslipp og skissert det vi mener er oppnåelige tiltak som vil gjøre alpinsirkuset mer bærekraftig, både med tanke på klima, utøvervelferd og idrettens levedyktighet i fremtiden.  

KPMG-teamet har hatt flere møter med utøvergruppene fra herre- kvinne- og paralandslaget for å finne ut hvilke tiltak de kan stille seg bak uten at det ødelegger norsk konkurransekraft, og har hatt fokus på å finne konkrete forslag som det vil være praktisk mulig å gjennomføre. 


Aleksander Aamodt Kilde

Aleksander Aamodt Kilde


Ny rennkalender kan spare betydelige utslipp

Det er et team fra KPMG ESG Advisory som har gjennomført kartlegging og analyser og står bak det faglige innholdet i rapporten. I arbeidet ble det raskt klart at for å få til endringer som vil ha en reell effekt, måtte man ta tak i ting som ligger utenfor det norske lagets kontroll. Altså måtte rapporten gi utøverne noe å løfte til det internasjonale skiforbundet (FIS) som er ansvarlig for kalenderen for verdenscupen. 

– Vi så med en gang at verdenscupkalenderen var driveren for all reisingen og de store utslippene. Kalenderen går på kryss og tvers, hit og dit, og herrene reiser for eksempel to turer fram og tilbake til USA i løpet av en sesong. Det er tydelig at kalenderen ikke er satt opp med et utslippsfokus, sier Eivind Archer i KPMG ESG Advisory.

Eivind understreker at dette bare er begynnelsen på arbeidet. For å ta større steg i å løse utfordringen kreves mer data, også fra de andre landslagene. 

– Derfor håper vi dette kan sette i gang mer datainnsamling og rapportering, og at tematikken rett og slett kommer høyere på agendaen til hele idretten. Årets rapport er ikke noen endelig fasit, men starten på en dialog om hvordan idretten kan bli bedre. Alle ønsker jo å sikre idrettens fremtid inn i de neste tiårene, og jeg håper dette er starten på en positiv utvikling, sier Eivind.

Kasja Wickhoff Lie

Kasja Wickhoff Lie

Forslagene til tiltak KPMG og utøverne legger frem i rapporten:

 • Flytte verdenscupåpningen til Nord-Amerika i november
 • Planlegge verdenscupkalenderen i 4-års-bolker
 • Få på plass en transperant prosess for kalenderoppsettet med satte kriterier for potensielle arrangører
 • Samle konkurranser i regionale “clusters”
 • Flytte VM i alpint til månedsskiftet februar/mars
 • Vurdere flere kombinerte arrangementer og skyggearrangementer for paralag og europacup
 • Begrense reisevirksomhet i sesongoppkjøringen
 • Begrense antall turer hjem i løpet av sesongen
 • Velge transportmidler med lavere utslipp
 • Kartlegge klimaendringenes påvirkning på verdenscupen
 • Etablere klimaregnskap for landslag og arrangørerKPMG-supportere heier med flagg
Vinnerlag på pallen
Vennskap i konkurransen


Spørsmål om klimarapporten?

Kontakt oss om du har spørsmål til rapporten og tiltakene, eller ønsker en prat om hvordan vi kan bidra til utslippskutt og bærekraft i din virksomhet. Våre bærekraftstjenester