Vesentlige endringer i SAF-T rapporteringskrav

Den eksisterende SAF-T-rapporteringsstandarden er oppdatert

Den eksisterende SAF-T-rapporteringsstandarden er oppdatert

21. mars 2024 introduserte Skatteetaten et revidert SAF-T skjema i Norge, SAF-T Financial Versjon 1.3.

Den reviderte versjonen SAF-T Financial Versjon 1.3. medfører vesentlige endringer i standarden og i motsetning til tidligere oppdateringer gir det nye skjema ikke full tilbake- kompatibilitet. Alle virksomheter som er underlagt norsk bokføringslov må derfor vurdere hvorvidt nåværende løsning for eksport av SAF-T file støtter endringene i det nye kravet. 

Hvem påvirkes av endringene?

Alle virksomheter som er underlagt det norske SAF-T-kravet vil være påvirket av endringene. Dersom virksomheten er bokføringspliktig i Norge vil virksomheten være pliktig til å kunne produsere en SAF-T-fil.

Når trer endringene i kraft?

SAF-T Financial Version 1.30 vil være pliktig fra 01.01.2025, fram til dette vil det være frivillig å ta i bruk det nye formatet. 

Hva er de viktigste endringene?

De nye endringene medfører vesentlige strukturelle endringer av en SAF-T-fil da endringene påvirker inngående- og utgående balanse for kunder, leverandører og konto. I tillegg medfører det nye kravet endring i hvordan MVA vises i SAF-T filen på posteringslinjer, og endringer i maksimal lengde for ulike felt, for eksempel adressefelt.  

Videre er at det ikke lenger en mulighet å bruke koblingen mellom interne konti og standard kontoplan. I det nye formatet er det obligatorisk å bruke koblingen som benyttes i næringsspesifikasjonen. 

Hvilke tiltak må iverksettes?

Alle virksomheter som bruker en kobling mellom interne konto og standard kontoplan i SAF-T-filen må nå benytte koblingen som allerede eksisterer i næringsspesifikasjonen eller næringsoppgaven fra tidligere år. I tidligere versjoner har dette også vært et alternativ og det vil derfor være mulig å oppdatere koblingen allerede nå og fortsatt være i henhold til tidligere kravet fram til 2025.

Selskaper som eksporterer SAF-T filen direkte fra regnskapssystemet (for eksempel SAP, Oracle, Visma) må følge med på oppdateringer fra systemleverandører og implementere endringene snarest. 

Selskaper som benytter en ekstern løsning for eksport av SAF-T-filer, må undersøke hvorvidt løsningene støtter endringene. For selskaper som benytter KPMG SAF-T as a Service eller den manuelle løsningen trenger ikke å iverksette tiltak på nåværende tidspunkt. 

Videre, anbefaler vi å gjennomføre en analyse og testing av SAF-T filen etter implementering av endringene for å sikre at selskapet er i henhold til kravet fra 2025. Da endringene er omfattende, anbefaler vi å gjøre dette selv om tidligere tester har konkludert at filen er i henhold til kravet. 

Spørsmål om SAF-T?

Vennligst ta kontakt