Hvordan bruke datanalyse for å avdekke svindel?

Hvordan bruke datanalyse for å avdekke svindel?

Tillit er en grunnleggende forutsetning for alt som skjer i samfunnet sammen og det gjør handel mulig. Det gjennomsyrer næringsliv og berører alle aspekter av en bedrifts atferd, også der det begås urett.

1000

Kontaktperson

Jo Sigurd Pedersen

Partner | KPMG Lighthouse

KPMG in Norway

E-post
Business man

Folk som svindler selskaper ved å enten underslå midler eller opprette falske
fakturaer, misbruker tilliten deres posisjon har. Enten internt i selskapet
eller mellom selskapet og utenforstående, for eksempel leverandører, kunder
eller samarbeidspartnere.

I denne siste artikkelen i 'Trusted Analytics'-serien, ser vi på mulige årsaker
til hvorfor det i dag avdekkes lite svindel ved hjelp av dataanalyse, og
hvordan bedrifter kan bygge tillit ved å bruke analyseverktøy til å bekjempe
svindel.

D&A for å avdekke svindel
Selskaper som søker å avdekke misligheter benytter ofte datanalyser (D&A) for å avdekke unormale eller mistenkelige transaksjoner. D&A kan også brukes til å overvåke atferd og oppførsel blant de ansatte og tredjeparter. Hvis dette søket skal lykkes, må analyseprogrammet ha tilgang til pålitelige data og kunne fungere etter selskapets forventninger. Lederne må kunne ha tillit til at analysene fungerer.

Dette er ikke enkle mål å oppnå. Tilliten til anti-svindel-analyse kan raskt forvitre hvis prosessen ikke viser seg å gi resultater. Rapporterer programmet
misvisende resultater, vil det oppleves verre enn om man ikke oppdager noe i det hele tatt. Det kan være årsaken til at mange selskaper er motvillige til å
iverksette disse analyseprogrammene.

En ny undersøkelse fra KPMG viser at svært få bedrifter benytter analyseprogrammer til å avdekke svindel. En global undersøkelse av KPMG, der vi undersøkte 750 svindlere mellom mars 2013 og 2015 august, viste at kun tre prosent ble oppdaget ved hjelp av proaktiv, svindelfokusert analyse. Til sammenlikning ble 44 prosent avdekket ved egne varslere (whistle-blowers) og andre områder for avdekking.

Vår erfaring viser at bedriftene møter betydelige problemer når de skal bygge
og distribuere troverdige analyseprogrammet mot svindel. Hvis et analysedrevet anti-svindel program ikke klarer å oppdage tilfeller av svindel i tidlig fase, vil man kunne miste ledelsens tillit. I denne artikkelen utforsker vi de fire dimensjonene av tillit, nemlig kvalitet, effektiv bruk, operasjonell kontroll og etikk som må være tilstede for å benytte et analysedrevet svindelprogram på en god måte. 

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.